اتوکد

جابجا کردن موضوعات در اتوکد چگونه است؟

نوشته شده توسط بهادر پورحسینی

آموزش اتوکد مقدماتی جابجا کردن موضوعات – move

شاید بخواهید شما موضوعات ترسیم شده را جابجایی کنید یعنی از نقطه الف به نقطه ب منتقل کنید. با لیستوفر همراه باشید.

دستور move : برای جابجایی یا انتقال یک یا چند موضوع از یک نقطه به نقطه دیگر پلان به کار برده می شود.

نحوه اجراي ابزار:

موضوع يا موضوعات مورد نظر را انتخاب كرده و دستور ار اجرا کنید سپس روي يك نقطه از شكل به عنوان نقطه مبنا يا مبدا كليك كرده و سپس يك نقطه را به عنوان مقصد انتخاب كنيد با اين عمل موضوعات به محل مورد نظر انتقال پيدا مي كند.

نكته مهم : انتخاب نقطه اول به عنوان، مبنا خيلي مهم مي باشد.

انتخاب ابزار:

 

Ribbon: Home

Tab Modify

Panel Move

Menu: Modify Move

Toolbar: Modify

روش کار :

فرمان را اجرا میکنیم.

موضوع را انتخاب می کنیم.

یک بار اینتر می کنیم.

نقطه پایه انتقال را وارد می کنیم.

نقطه جابجایی موضوع را وارد می کنیم.

راجع به نویسنده

بهادر پورحسینی

Leave a Comment