اتوکد

چگونه دراتوکد نقطه وارد کنیم

نوشته شده توسط بهادر پورحسینی

دستور Point : برای ترسیم نقطه و یا وارد کردن نقطه به اتوکد استفاده می شود.

نحوه اجرای دستور ترسیم نقطه:

Ribbon: Home

Tab Draw

Panel Point

روش اجرا در اتوکد کلاسیک

Menu: Draw > point > Single Point

Toolbar: Modify

دستور تایپی

Point

روش کار با دستور ترسیم نقطه

دستور را اجرا می کنیم. مختصات نقطه را وارد می کنیم. و اینتر می زینم.

روش اجرای دستور:

اجرای دستور با تایپ Point

Command:  POINT

 مقدار پیش فرض برنامه است.

مقدار PDSIZE اندازه نمایش نقطه را تغییر می دهد.

مقدار PDMODE نحوه نمایش نقطه را تغییر می دهد.

مقادیر بالا را می توانید بعد با انتخاب نقاط و Style point تغییر دهید.

این دو مقدار در | نحوه کاهش حجم زیاد فایل ها در اتوکد چگونه است؟ |  تاثیر دارد

Current point modes:  PDMODE=0  PDSIZE=0.0000

مختصات و یا در محل مورد نظر کلیک می کنید.

چنانچه نقاط شما در اکسل وارد شده مطلب | ترسیم داده‌های اکسل در اتوکد چگونه است؟ | را مطالعه کنید.

Specify a point: 50,50

آموزش اتوکد مقدماتی

راجع به نویسنده

بهادر پورحسینی

Leave a Comment