اتوکد

افست کردن در اتوکد چگونه است

نوشته شده توسط بهادر پورحسینی

دستور offset : برای ترسیم خطوط با اشکال یکسان با فاصله موازی معین به کار برده می شود.

Ribbon: Home

Tab Modify

Panel Offset

ویا از منوی

Menu: Modify >> offset

ویا از نوار ابزار

Toolbar: Modify

 

روش کار: ۱- فرمان را اجرا می کنیم. ۲- فاصله موضوع جدید با اصلی را وارد می کنیم. ۳- موضوع را انتخاب می کنیم. ۴- در سمتی که بخواهیم موضوع تکرار شود کلیک می کنیم.

تمرین : برای اجرای دستور افست اتوکد کلید O به معنای Offset را تایپ کرده سپس اینتر میزنم. سپس سوالی مبنی بر تعیین فاصله افست از شما پرسیده می شود. مقدار را وارد کرده و اینتر بزنید. حال سوالی مبنی بر تعیین شی از شما پرسیده می شود.شی را انتخاب کنید. سپس سمتی که دوست دارید شی برای شما افست شود کلیک کنید.

این ابزار بر روی اشکال بلوک شده عمل نمی کنید. موارد کاربر آن بسیار است . برای ترسیم دیوار، درب ؛ پنجره ؛ دو خط موازی ؛ دو کمان موازی و هر دو خطی که همدیگر را قطع نکنند کاربرد دارد.

در این آموزش موارد پایه ازافست کردن اتوکد آموزش داده شد است ولی شاید برای شما موارد زیر هم مورد نیاز شود.

چطور در اتوکد پنجره بکشیم؟

ابتدا دو خط کناری حاشیه پنجره را ترسیم می کنیم و سپس خط مرکزی پنجره را ترسیم و با فرمان offset  ان را به طرفین کپی می کنیم.

در فیلم آموزشی بالا پلان پنجره ساده ساختمانی ترسیم شده است.در آموزش بالا از دستور های افست و Line در اتوکد استفاده شده است.

 

راجع به نویسنده

بهادر پورحسینی

Leave a Comment