اتوکد

محاسبه ممان اینرسی در اتوکد چگونه است

نوشته شده توسط بهادر پورحسینی

محاسبه سطح اتوکد چگونه است؟

محاسبه حجم اتوکد چگونه است؟

محاسبه مرکز سطح اشکال در اتوکد چگونه است؟

محاسبه ممان اینرسی سطح دوم اشکال اتوکد چگونه است؟

 

  • این آموزش برای اشکال دوبعدی و سه بعدی مورد استفاده می گردد.

برای اشکال دو بعدی می بایستی ابتدا شکل مورد بحث را با استفاده از دستور Region یک پارچه کرده و سپس از دستور این بخش استفاده کنید ولی برای اشکال سه بعدی نیازی نمیباشد.

برای استفاده از دستور Region کافی است ابتدا دستور را اجرا کنید و سپس خطوط مورد بحث را انتخاب کنید و سپس اینتر کنید. حالا خطوط یکپاچه دارید.

برای محاسبه  موارد ذکر شده بدین گونه عمل می کنیم.

کلمه massprop را تایپ می کنیم و اینتر می کنیم.

شکل یک پارچه را انتخاب می کنیم و اینتر می زنیم.

اتوکد به ما مساحت، محیط، مرکز سطح اول، ممان اینرسی، شعاع ژیراسیون و اینرسی قطبی را محاسبه می کند.

ممان اینرسی سطح در جداول اشتال و در کتاب‌های لاتین با J و در کتاب‌های دانشگاهی ایران با    I    نمایش داده می‌شود، واحد آن طول به توان چهار است و دیمانسیون آن [L4] است.

در زیر به شرح هر یک از خروجی ها می پردازیم.

مساحت برابر است با :

Area:                    ۱۲٫۵۰۰۰

محیط برابر است با:

Perimeter:               ۱۵٫۰۰۰۰

محیط احاطه شده شکل برابر است با:

Bounding box:         X: 0.0000  —  ۲٫۵۰۰۰

                      Y: 0.0000  —  ۵٫۰۰۰۰

مرکز هندسی شکل برابر است با:

Centroid:             X: 1.2500

                      Y: 2.5000

ممان اینترسی برابر است با:

Moments of inertia:   X: 104.1667

                      Y: 26.0417

ممان اینرسی قطبی برابر است با

Product of inertia:  XY: 39.0625

شعاع ژیراسیون ( شعاع دوران )

Radii of gyration:    X: 2.8868

                      Y: 1.4434

ممان اینرسی حول محور مرکزی در دو جهت ضعیف تر و قوی تر:

Principal moments and X-Y directions about centroid:

                      I: 26.0417 along [1.0000 0.0000]

                      J: 6.5104 along [0.0000 1.0000]

 

آمورش اتوکد – لیستوفر

راجع به نویسنده

بهادر پورحسینی

Leave a Comment