اتوکد

ایجاد تصویر قرینه ( Mirror ) چگونه است

نوشته شده توسط بهادر پورحسینی

ایجاد تصویر قرینه ( Mirror ) چگونه است

دستور mirror : برای ایجاد قرینه از یک یا چند موضوع از این دستور استفاده می کنیم.

نحوه اجرای دستور قرینه سازی:

Ribbon: Home

Tab Modify

Panel Mirror

روش اجرا در اتوکد کلاسیک

Menu: Modify Mirror

Toolbar: Modify

دستور تایپی

mirror

نحوه اجراي دستور:

پس از فعال كردن دستور موضوع يا موضوعات مورد نظر را انتخاب كنيد و سپس اينتر را بزنيد تا وارد مرحله بعدي شويد . در اين مرحله بايد خط فرضی تقارن را ترسیم کنید ( يك نقطه ای را به عنوان نقطه شروع محور تقارن انتخاب كنيد و سپس با جابجا كردن موس نقطه پاياني يا انتها را براي انجام تقارن انتخاب كنید)  و اينتر را بزنيد.

اجرای دستور با تایپ mi در خط فرمان

Command: MI

MIRROR

حالا اشکالی که نیاز به قرینه سازی دارند را انتخاب کنید. می توانید به صورت تکی یا گروهی انتخاب کنید.

Select objects: Specify opposite corner: 8 found

خط فرضی تقارن را ترسیم کنید. این خط مانند دستور Line ترسیم می شود و از دو نقطه ابتدا و انتها تشکیل شده است.

Select objects:  Specify first point of mirror line: Specify second point of mirror line:

در این مرحله از شما سوالی مبنی بر پاک کردن شکل اول پرسیده می شود. که ما در مثال بالا نیاز به طرح قرینه داشیم و کلید N را که کوتاه شده No بود تایپ کردیم و اینتر کردیم. برای پاک کردن شکل قبلی از Y  معادل yes استفاده کنید و اینتر را بزنید.

Erase source objects? [Yes/No] <N>:

برای لغو دستور از کلید Esc استفاده کنید.

آموزش اتوکد

راجع به نویسنده

بهادر پورحسینی

Leave a Comment