اتوکد

کاربرد daynamic input چیست؟

نوشته شده توسط بهادر پورحسینی

کاربرد daynamic input چیست؟

نمایشگر شناور وارد کردن مقدار در اتوکد ۲۰۱۳ به بعد وجود دارد.این ابزار به شما امکان کنترل  ورود مقادیر، وارد کردن فاصله بین اشکال، نمایش سوالات در حین ترسیم و …. را به شما میدهد.

این ابزار جزو Drafting Setting است و به صورت کلی باعث شده که ظاهر فضای کار اتوکد تغییر کند. غیر فعال کردن این ایزار در چگونه سرعت اتوکد را بیشتر کند را توضیح دادیم.

برای نمایش پنجره Drafting setting عبارت زیر را تایپ و اینتر کنید.

Dsettings

به طور کلی این پنجره یه سری ابزارهای کاربردی مثل Grid , Snap, polar  و … است. که ما در این آموزش یکی از شاخه های آن را بررسی می کنیم.

تنظیمات برای dynamic input :

Enable Pointer Input

این مقدار به صورت کلی این ابزار را فعال / غیر فعال می کند.در صورتی که غیر فعال باشد. نوار فرمان پیش فرض اتوکد به نمایش در می آید.

چنانچه نوار ابزار اتوکد نمایش داده نشد از کلید F2 استفاده کنید.

برای فعال یا غیر فعال سازی این دستور توسط ابزار تایپی می تواندی از عبارت DYNMODE  استفاده کنید.

این مقدار باعث نمایش مختصات یا نکاتی در محل مکان نمای موس به شما می می شود. زمانی که شما در حین ترسیم هسیتد شما در این محل پیغام هایی می بیند و آن را وارد می کنید . برای مثال همه دستورات تایپی که به صورت شناور نوشته می شود.

Enable Dimension Input

این مقدار به صورت کلی این ابزار را فعال / غیر فعال می کند.این دستور فقط در قسمت اندازه گذاری استفاده می شود.

چنانچه نوار ابزار اتوکد نمایش داده نشد از کلید F2 استفاده کنید.

برای فعال یا غیر فعال سازی این دستور توسط ابزار تایپی می تواندی از عبارت DYNMODE  استفاده کنید.

Dynamic Prompts

تنظیمات مربوط به محل نمایش پیغام ها در این قسمت وجود دارد.

Show Command Prompting and Command Input near the Crosshairs

کاربرد این گذینه پیغام های متنی که توسط اتوکد به کاربر داده می شود را فعال یا غیر فعال می کند. می تواندی با دستور تایپی DYNPROMPT   آن را غیر فعال کنید.

Show Additional Tips with Command Prompting

کاربرد این گذینه  در نمایش / عدم نمایش پیغام ها در  زمانی که دستوراتی که شامل کلید Ctrl و Shift می باشد است.

 

راجع به نویسنده

بهادر پورحسینی

Leave a Comment