اتوکد

فرمان blipmode

نوشته شده توسط بهادر پورحسینی

فرمان blipmode

این قابلیت در ورژن های قبل از ۲۰۱۳ وجود داشته و در نسخه های جدیدتر به صورت پیش فرض غیر فعال و تعریف نشده است.

ممکنه به یاد داشته باشید یا در حال حاضر با این مورد برخورد باشید که هنگام کار با اتوکد نقاطی نمایش داده میشود که برای کمک طراحان کاربرد داشت. این نقاط به نام BLIPMODE نام گذاری شده بودن.

این قابلیت توسط تعداد از AutoLISP ها فعال می شود. ممکن است اگر با نسخه های جدید اتوکد کار کرده باشید این قابلیت شما را کلافه کند. پس آن را غیر فعال کنید.

برای غیر فعال کردن BLIPMODE کافی است آن را تایپ کرده و سپس مقدار آن را ۰ قرار دهید.

اگر دستور فوق در لیست فرمانها اتوکد شما وجود نداشت از روش زیر اقدام به تعریف آن کنید و سپس مجدد BLIPMODE اجرا و سپس مقدار آن را ۰ قرار دهید.

Define رابنویسد و اینتر کنید و سپس blipmode را بنویسید اینتر کنید.

راجع به نویسنده

بهادر پورحسینی

Leave a Comment