اتوکد

نحوه اجرای دستور trim چگونه است؟

نوشته شده توسط بهادر پورحسینی

دستور trim : برای حذف خطوط اضافی لبه برش است.

 

Ribbon: Home

Tab Modify

Panel trim

ویا از منوی

Menu: Modify >> trim

ویا از نوار ابزار

Toolbar: trim

پاک کردن خطوط اضافه چطور است؟

طریقه پاک کردن با استفاده از دستور Erase یا کلید Del کیبرد را در فیلم زیر مشاهده می کنید.

در تصویر بالا قصد داریم قسمت مشخص شده را پاک کنیم و دستور del قادر به پاک کردن این قسمت نیست.

اگر در دستور Erase  یا انتخاب اشکال و Del زدن کیبرد با مشکل حذف کل شکل بر می خورید از دستور trim  می‌باستی استفاده کنید.

روش کار با دستور Trim در اتوکد چگونه است؟

فرمان را اجرا می کنیم.

اینتر را میزنیم.

قسمت هایی را که نیاز به پاک کردن است را انتخاب می کنیم.

دستور را لغو می کنیم.

روش اجرا دستور Trim چطور است؟

اجرای دستور

Command: TR

TRIM

Current settings: Projection=UCS, Edge=None

Select cutting edges …

تعیین محدوده برای اجرای دستور : Select object Or Select all  سوال به صورت پیش فرض همه ابجکت ها را درنظر می گیرد. چنانچه در این مرحله شکلی را انتخاب کنید برای اجرای دستور محدودیت تعیین میکنید. در اشکال پیچیده و شلوغ بسیار کاربردی است. ما در اینجا فقط اینتر کردیم.

Select objects or <select all>:

انتخاب قسمت هایی که می خواهیم پاک کنیم.

Select object to trim or shift-select to extend or

لغو دستور با دستور زدن کلید Esc کیبرد

راجع به نویسنده

بهادر پورحسینی

Leave a Comment