اتوکد

نحوه بدست آوردن مدت زمان ترسیم در نقشه اتوکد چگونه است؟

نوشته شده توسط بهادر پورحسینی

نحوه بدست آوردن مدت زمان ترسیم در نقشه اتوکد چگونه است؟

نقشه ای را به یک یکی از دوستان داده بودم تا برایم ترسیم کند و ازش پرسیدم که چقدر وقت برد تا ترسیم نقشه تموم بشه؟ ما در این آموزش از صحت زمان ترسیم در نقشه اتوکد را بررسی می کنیم

روش اجرای فرمان در اتوکد؟

دستور تایپی

Comment :  time

بعد از تایپ time و اینتر اطلاعات زیر نمایش داده می شود.

Current time : در این قسمت تاریخ و ساعت امروز را به شما نشان می دهد.

Created : تاریخ اولین ساخت فایل را به شما نشان می دهد. ( اویل ذخیره کردن فایل )

Last updated : تاریخ آخرین ذخیره کردن فایل را به شما نشان می دهد.

Total editing time : مدت زمان سپری شده برای ویرایش فایل اتوکد را نمایش می دهد.

Elapsed timer : مدت زمان سپری شده برای ترسیم ( با قابلیت خاموش یا روشن کردن زمان گذشته – در پایین روش آن را توضیح می دهیم.)

Next automatic save in : چنانچه ذخیره اتوماتیک فایل اتوکدی را فعال کرده باشید به شما مدت زمان تا ذخیره سازی مجدد فایل را به شما نشان می دهد.

روش های تغییر این اعداد چگونه است؟

بعد از تایپ دستور تایپ می توانید از ایتم های زیر استفاده کنید.

DISPLAY : مقادیر مجدد رفرش می شود و دوباره محاسبه میشود.

ON : فعال سازی محاسبه زمان در بند Elapsed

off : غیر فعال سازی محاسبه زمان در بند Elapsed

Reset : صفر کردن مقدار زمان گذشته

Current time:             Friday, June 10, 2016  ۹:۴۴:۵۳:۵۲۰ PM

Times for this drawing:

  Created:                Saturday, September 06, 2014  ۱:۳۷:۵۵:۹۵۲ PM

  Last updated:           Saturday, September 20, 2014  ۵:۰۵:۴۴:۲۳۸ PM

  Total editing time:     ۰ days 05:32:29:485

  Elapsed timer (on):     ۰ days 00:00:06:811

  Next automatic save in: 0 days 00:00:00:000

در  Elapsed timer ملاحظه میکنید که مقدار صفر است زیرا دستور Reset  برای این فایل استفاده شده است.

آموزش اتوکد | طراح دیجیتال

راجع به نویسنده

بهادر پورحسینی

Leave a Comment